Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Oğuz Teknik, kamu ve özel sektörde başarıyla gerçekleştirdiği mekanik tesisat projelerinin haklı gururunu yaşamaktadır.

  • Emek Mahallesi Atatürk Caddesi No:12/A Sancaktepe / İstanbul
  • [email protected]
  • 0 554 166 62 72
  • 0 216 622 71 49
İş Yerlerinde Havalandırma Sistemlerinin Önemi

İş Yerlerinde Havalandırma Sistemlerinin Önemi

İş yeri havalandırma sistemleri sayesinde iş yerinde oluşacak her türlü kirli, tozlu ve zararlı hava zerrelerinden korunmuş olur. Böylelikle iş yerinde çalışanlar ve iş yerine herhangi bir amaçla ziyarete gelenler; son derece hoşnut olurlar ve bulunulan ortamdan çabuk ayrılmak istemezler. Böylesi bir sistem kurulurken tabii ki de çevresel faktörler göz ardı edilemez. Alanın mimari özellikleri hesap edilerek yapılan ve estetik yapısını bozmayan bir havalandırma sistemi kurulumu, her iş yerinin lehine olacak ve ilgili herkesin hoşuna gidecek bir durumdur. Sonuçta temiz hava almak herkesin hakkıdır ve çevrenin bu durumdan olumlu yönde etkileneceği aşikardır. Her işletme sahibinin böylesi bir sisteme sahip olmak istemesi de son derece doğaldır.

İş Yeri Havalandırma Sistemleri Nelerdir?

İş yeri havalandırma sistemleri, havada yer alan kirletici maddelere işçilerin maruz kalmaması maksadıyla gerçekleştirilir. İş yerinde sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturabilmek adına duman, toz ve buhar gibi kirler iş yerinin kapalı olan ortamından uzaklaştırılır. Havalandırma, doğal yollarla yani pencere açılarak gerçekleştirilebileceği gibi fan ve körük gibi mekanik yöntemlerle de sağlanabilir.

İş yeri havalandırma sistemleri, belli bir hızda ve miktarda havanın taşınarak ortamda istenilmeyen kirleticilerin ortadan kaldırılması amacıyla azami özen ve hassasiyetle tasarlanmaktadır. Tüm bu tip havalandırma sistemleri aynı mantaliteye dayanır. Ancak her iş yeri için; iş yerinin türüne ve iş yerindeki kirletici oranı doğrultusunda ayrı bir havalandırma sistemleri tasarımı yapılmalıdır. İş yeri havalandırma sistemlerinde; kirli havayı dışarı atmak için gerekli kısım, sistemde havayı taşıma işlevi gören fanlar, hava filtrasyon cihazları ve havanın hareketini sağlaması için kullanılan fanlar bulunur.

İş yeri havalandırma sistemleri; genel havalandırma sistemi ve lokal egzoz havalandırma sistemi olarak ikiye ayrılır. Bunları maddeler halinde incelemek gerekirse;

Genel Havalandırma Sistemleri

Genel havalandırma sistemleri, işin gerçekleşmiş olduğu binaya büyük miktarda temiz hava sağlar ve kirli havayı dışarı atar. Sistem ekseriyetle duvara, bir odaya veya binanın çatısına yerleştirilmiş geniş egzoz fanlarını içerir. İş yerinde ortaya çıkan kirleticileri, tüm iş yerinin havalandırılması yolunu kullanarak kontrolde tutmayı sağlar. Genel havalandırmanın kullanımı, iş yerinde belli bir noktaya kadar kirleticileri dağıtmakta başarılı olabilir ancak bu sırada kirlenme kaynağından uzakta bulunan kişileri de olumsuz yönde etkileyebilir.

Lokal Egzoz Havalandırma Sistemi

İş yeri ortamında kirleticinin yayılmasına sebep olan genel havalandırmanın tersine kaynağın yakınında kirleticiyi yakalayarak hava kirleticilerini kontrol etmek maksadıyla kullanılır. Toksik kirletici, işçinin nefes almış olduğu alana ulaşmadan önce kontrol altına alınabildiğinden lokal sistem çok etkin ve gerekli bir yöntemdir.

İş Yeri Havalandırma Sistemleri Nasıl Yapılır?

İş yerinde yapılması gereken havalandırma, iş yerinin dışındaki harici bir kaynaktan temiz havanın çekilmesi ve bina boyunca bu temiz havanın dolaştırılması için iş yerinin uygun bir şekilde havalandırılmasıdır. Doğal veya mekanik olması fark etmeksizin nemli hava sulandırılmalı, uzaklaştırılmalı ve herhangi bir çekime neden olmadan tazelik hissi oluşturabilmek için yeterli hava hareketi sağlanmalıdır. Bir firma; iş yerinde gereğinden fazla olan ısıyı düzgün bir şekilde giderebilmeli, klimanın gerekli olduğu durumlarda da ısı verilmesini başarıyla sağlamalıdır. Bununla birlikte firma, gıdadaki kokuların ya da toz ve duman gibi kirleticilerin uygun bir biçimde giderilmesini sağlamalıdır. Firmanın kapasitesi ve kapsadığı alan küçükse kapı ve pencereler havalandırma düzenlemelerine uymak için yeterli görülebilir; fakat yeterince büyük alanlara sahip firmalarda mekanik havalandırma muhakkak gerekli olacaktır.

 
VRF/VRV Sistemler ve Avantajları
18 Nisan 2021, 14:05
Endüstriyel Uygulamalarda İzolasyon Malzemeleri
18 Mart 2022, 23:16